Mutlu bir aile ortamı için aile psikolojisi büyük önem taşımaktadır. Her aile sisteminin ilişki tarzı farklıdır. Bireyler birbirinden nasıl farklılaşıyorsa her ailenin yapısı da oldukça farklı olabilir. Bazı aileler daha sınırlı ve soğuk bir ilişkiye, bazı aileler de görece daha az sınırlı ve samimi bir ilişki tarzına sahip olabilir. Bir çocuğu veya kişiyi değerlendirmek için mutlaka aile yapısının nasıl olduğuna bakılması gerekmektedir. Aile yapıları farklı olsa da eşler, ebeveyn ve çocuk arasında ilişki kurmanın temel bazı noktaları vardır. Bunlar sağlıklı bir ilişki kurulmasına yardımcı olabilmektedir.

Aile Psikolojisi Nelerden Olumlu Etkilenir?
  • Aile üyelerinin her birinin kendine ait alanlarının ve zamanlarının olması oldukça önemlidir.
  • Aile içinde kişisel çıkarlar yerine ortak aile çıkarları gözetilmelidir. Ben ve sen yerine ‘biz’ kavramının oluşması aile üyelerinin birbirine bağlanmasını sağlar.
  • Ailedeki her bireyin ihtiyacının fark edilmesi oldukça önemlidir. Sadece anne ya da sadece çocuğun ihtiyacının gözetildiği bir aile yapısında diğer aile üyeleri kendilerinin önemsiz olduklarını düşünebilir.
  • Aile üyesinin ihtiyacı fark edildiğinde bunu giderebilmek için bütün aile üyelerinin çaba göstermesi ‘aile’ kavramının oluştuğunu göstermektedir.
  • Aile bireylerinin keyif alacakları ortak zamanlar oluşturmak ilişkinin güçlenmesine yardımcı olur. Ortak kitap okuma zamanları, akşam yemeğinde herkesin masada olması, birlikte yürüyüş yapmak vs.
  • Aile içinde gruplaşmaların olmamasına dikkat edilmelidir. Anne, babanın çocuğa karşı gruplaşması; anne ve çocuğun diğer kardeşe karşı gruplaşması diğer aile üyesinin kendisini yalnız hissetmesine ve dışlanmasına neden olduğu için aile birliğinin zedelenmesine neden olabilmektedir.

Özetle; her aile kendi iç dinamikleriyle ve her bir aile ferdi de kendi özelinde değerlendirilerek ihtiyaçların belirlenmesi önemlidir. Aile kavramının içinin doldurulması ve bireylerin aile içinde kendilerini gerçekleştirebilmeleri sağlanmalıdır.