Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel Terapi nedir?” sorusunu yanıtlamadan önce kısaca terapi kavramından bahsedelim. Kelime kökeni Eski Yunanca’ya dayanan ve hizmet etme, hasta bakma anlamına gelen terapi kavramı; psikolojide bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi, psikolojik iyilik halinin sağlanması amacıyla uygulanan teknikler bütünü olarak karşımıza çıkar.

Hizmet almak veya danışmak için iletişime geçebilirsiniz.

Bu terapi çeşitlerinden biri olan “Bireysel Terapi” ise terapistin danışan ile birebir olarak çalışma yürüttüğü ve danışanı terapi ihtiyacına taşıyan sorunların tespit edilmesi, bu sorunlara yönelik terapistin uygun gördüğü ve bireye özgü cevaplar oluşturabileceği teknikler kullanarak çözüm yollarının üretildiği terapi yöntemidir. Bununla birlikte bireylerin ihtiyaçlarına yönelik, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahale süreçlerini içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan bir süreçtir.

Bireysel Terapinin Amaçları

Bu terapi çeşidinin amacı, kişinin günlük hayatında yaşadığı psikolojik sorun veya sorunların tespit edilmesi ve ihtiyaca yönelik çözümlerin uygulanmasıdır. Terapinin nihai hedefi ise bazı nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesi ile birlikte daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

Bireysel Terapi uygulamalarından aşağıdaki durumlara çözüm üretmek amacıyla faydalanılabilir:

  • Depresyon
  • Öfke ve Stres Yönetimi
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Sınav Kaygısı
  • Kayıp ve Yas
  • Özgüven Problemleri
  • Hamilelik Öncesi ve Sonrası Destek
  • Sporculara Yönelik Psikolojik Destek
  • Travma Sonrası Stres Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları

Hizmet almak veya danışmak için iletişime geçebilirsiniz.