İnsan doğumundan bu yana sürekli gelişen ve değişen bir varlıktır. Bu değişim kendi iç dinamiğinde çeşitli sorunlar da barındırmaktadır. Çocuk ve ergenlerin özellikle fizyolojik, psikolojik, duygusal ve davranışsal bazı ihtiyaçları ve sorunları olabilir. Bazen bu sorunları ve ihtiyaçları fark edebilmek, çözüm için etkili bir yol belirleyebilmek ebeveynler için oldukça karmaşık bir süreç olabilir. Bu noktada doğru bir cevap oluşturmak için çocuk ve ergenlerin geçirdikleri dönemsel özelliklerinin detaylıca bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulabilir.

Çocuk ve Ergen Terapisi hizmeti almak veya danışmak için iletişime geçebilirsiniz.

Terapist; aileler ile iş birliği içinde çocuk ve ergenlerin problemlerine çözüm bularak, içinde bulundukları durumu daha sağlıklı yönetebilmeyi ve yardımcı olmayı hedefler.

Çocuk ve ergenlerin terapi ve danışmanlık alabileceği bazı alanlar şunlardır:

 • Davranış bozukluğu (çalma, tırnak yeme, alt ıslatma, yalan söyleme vb.)
 • Duygusal süreç
 • Okula alışma ve uyum süreci
 • Sınav ve performans kaygısı
 • Özgüven gelişimi
 • Bağımlılık ve tekrarlayıcı davranışlar
 • Akran zorbalığı
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Sosyal iletişim becerileri ve akran ilişkileri
 • Ağlama nöbetleri ve öfke krizleri
 • Yeme bozuklukları

Çocuk ve Ergen Terapisi hizmeti almak veya danışmak için iletişime geçebilirsiniz.