Her çocuğun benliğini güçlendirmek için birtakım ihtiyaçları vardır. Bunlar kimi zaman ebeveynlerce karşılanır, kimi zaman fark edilemeden bastırılır. Çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanması ve fark edilmesi çocukta benlik gelişimi için oldukça önemlidir. Çocukların engellenmiş duygularının ve ihtiyaçlarının dışa vurulabilmesi için kendi içlerinde desteğe ihtiyaçları vardır.

Çocuklar yaşamın ilk dönemlerinde benmerkezcidirler ve yaşadıkları olayları kişisel algılarlar. Bundan dolayı duygusal olarak engellenmiş olmalarını kendi suçlarıymış gibi algılayabilirler. Bu durum da sağlıklı büyümenin önüne geçer. Kendini değersiz gören bir tutumun ve düşük benlik saygısının köklerini oluşturabilir.

Çocukların benliğinin farklı birçok alanlarının güçlendirmelerine yardım etmek, bastırılmış duyguların açığa çıkmasına ve olumlu benlik duygusunun gelişmesine olanak sağlar.
Peki olumlu bir benlik gelişimi ve bastırılmış duyguların dışa vurumunu sağlamak için neler yapılabilir?

Bu amaç doğrultusunda duyularla çalışmak oldukça önem arz etmektedir. Çocukların duyularını uyaracak ve pekiştirecek deneyimler sunmak benliği tanımlama adımında oldukça önemlidir. Duyu kanallarının aktif olduğu deneyimler sunmak, çocuğun duyuları üzerine yeni bir farkındalığın kazanılmasını sağlar.

Çocukların Duyularını Arttırmak İçin Yapılabilecek Etkinlikler

Dokunma: Farklı nesneleri bir araya koyma ve ne olduklarını tahmin etme, değişik dokudaki nesnelerin ne hissettirdiğini tanımlama.

Görme: Birçok detayı olan resimlere bakarak detaylar üzerinde sorular sorma, basit resimler görerek çizme.

İşitme: Müzik eşliğinde çeşitli resimler çizme, müzik aleti üzerinden hangi sesin daha yumuşak hangi sesin daha gürültülü olduğunu keşfetme.

Tat alma: Seçilen bir meyve dilimlerinin tadına bakma ve bu tat üzerine konuşma, sevilen ve sevilmeyen tatları keşfetme, tatlı, ekşi ve acı olan yiyecekleri tatma.

Koku alma: Çiçek, parfüm, meyve vb. nesneleri koklayarak kokular üzerinde konuşma. Farklı kokuları gözler kapalı olarak tanıma.

Çocukların bedenlerini ve duyumsamalarını tanımaları, kendilerini keşfetmelerine ve benliğin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Çocuğunuzla birlikte bu tarz aktiviteler yaparak, hem keyifli vakit geçirebilir hem de farklı duyumsamaları keşfedebilirsiniz.